Usługi

W mojej praktyce adwokackiej nie zamykam się na żaden rodzaj spraw upatrując w każdym problemie, z którym przychodzi Klient, wyzwania, z którym uporanie się będzie podwójnie satysfakcjonujące, jako rozwiązanie kwestii prawnej jak i sprawy życiowej.

Oferuję kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu:

  • prawa gospodarczego
  • prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego)
  • prawa karnego
  • prawa administracyjnego
  • prawa imigracyjnego
  • prawa nieruchomości
  • prawa własności intelektualnej
  • prawo ubezpieczeń i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Pomoc świadczona jest zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom instytucjonalnym. Obejmuje ona między innymi: reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami powszechnymi i administracyjnymi, udział w negocjacjach, a także udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych.

Moi Klienci mogą być pewni, że w każdej sprawie zostaną uważnie wysłuchani, a ich problem zostanie potraktowany z uwagą, pozwalającą znaleźć najdogodniejsze dla Nich rozwiązanie. To również sami Klienci, po przedstawieniu im wszelkich możliwych wariantów działania, podejmą ostateczną decyzję o dalszych krokach.