O mnie

Idąc starymi drogami nie dojdziemy do nowych miejsc

Moje zainteresowanie prawem zrodziło się w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Choć studia ukończyłem z wyróżnieniem, zdecydowałem się wówczas nie na karierę prawniczą, lecz służbę wojskową. Podjąłem więc naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i przez kilka lat służyłem w jednostce liniowej. W dalszym ciągu jednak pogłębiałem swoją wiedzę prawniczą, udzielając pomocy prawnej jednej z pozarządowych organizacji ekologicznych.

Po rozstaniu z armią, dzięki przyznanemu stypendium, wyjechałem na studia prawnicze do Francji. Równocześnie ze studiami we Francji kończyłem doktorat na macierzystej uczelni w kraju. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem w 2013 roku. Kilka miesięcy później odebrałem dyplom magistra prawa na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Universite Lumiere w Lyonie. Równocześnie uzyskałem dyplom LL.M. (Legum Magister) z międzynarodowego prawa handlowego na Wydziale Prawa Universite Catholique de Lyon. Jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Posługuję się językiem angielskim.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem, entuzjastą weganizmu a także zapalonym biegaczem.

Piotr Bartoszek