Strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
O mnie

O mnie

,,Idąc starymi drogami nie dojdziemy do nowych miejsc."

Moje zainteresowanie prawem zrodziło się w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Choć studia ukończyłem z wyróżnieniem, zdecydowałem się wówczas nie na karierę prawniczą, lecz służbę wojskową. Podjąłem więc naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i na kilka lat związałem się z wojskiem. W dalszym ciągu jednak pogłębiałem swoją wiedzę prawniczą, udzielając przez kilka lat pomocy prawnej jednej z pozarządowych organizacji ekologicznych.

Po rozstaniu z armią, dzięki przyznanemu stypendium, wyjechałem na studia prawnicze do Francji. Równocześnie ze studiami we Francji kończyłem doktorat na macierzystej uczelni w kraju.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem w 2013 roku.

Kilka miesięcy później odebrałem dyplom magistra prawa na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Universite Lumiere w Lyonie.

Równocześnie uzyskałem dyplom LL.M. (Legum Magister) z międzynarodowego prawa handlowego na Wydziale Prawa Universite Catholique de Lyon.

Jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Posługuję się językiem angielskim.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, entuzjastą weganizmu a także zapalonym biegaczem.

Kliknij, aby aktywować mapę.